งานอีเว้นท์

อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
ในงานอีเว้นท์หรืองานกิจกรรม

เป็นงานที่ต้องใช้ระบบในการจัดการมากเป็นพิเศษ ซึ่งต้องทำงานควบคุ่กับหน่วยงานข้างเคียงเพื่อความราบรื่น และต้องตรงกับ ความต้องการของลูกค้าในการอำนวยความสะดวกของงานแต่ละงาน ต้องเป็นไปได้อย่างเหมาะสม การประสานงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยทีมงานของ
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด มีความสามรถและมีประสบการณ์ตรงที่พร้อมทำงาน ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงรับรอง งานคอนเสิร์ต งานประชุมสัมมนา ฯลฯ ที่สำคัญ สามารถประกอบกำลังพลได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ