บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด

Guard Twenty Four Security Guard Co.,Ltd.

ด้วยเจตนารมณ์ของทีมงานผู้ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็น "ความปลอดภัย" เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ของบริการ และพัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี

บริการหลังการขาย

เราอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ให้ท่านได้สบายใจกับธุรกิจของท่านยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนพนักงานภายใน 24 ชั่วโมง
การวิเคราะห์แนวทางการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม
ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมไปถึง
เรามีหน่วยสายตรวจพิเศษ ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในทันที

ความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นให้บริการรักษาความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการ

เรายึดมั่นในอุดมการณ์ โดยการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ให้สมกับที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด

ดังนั้น หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจาการโจรกรรมอันอยู่ในความดูแลของ พนักงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมยินดีที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ให้ไว้ในสัญญา