ประวัติบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด

ด้วยเจตนารมณ์ของทีมงานผู้ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็น "ความปลอดภัย" เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกภาคธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ของบริการ และพัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยมากกว่า 10 ปี