วิสัยทัศน์

นึกถึง ความปลอดภัย นึกถึง
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด
เพราะเราดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยทีมบริหารงานคุณภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผ่านการคัดเลือกและการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม พร้อมให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในทุกประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯของเรายังมีการกำกับดูแลและติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหายตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เราพร้อมแล้วที่จะบริการท่าน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายของ บริษัทฯ มีความภูมิใจ ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น มีขวัญกำลังใจที่ดี และที่สำคัญมีจิตใจรักในงานบริการ สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด