นโยบายบริษัท

ทำไมต้องเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด

 1. บุคลากรของเรามาจากกำลังพล ที่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมา ทำให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีจุดเด่นที่ ความมีระเบียบวินัย และ ได้รับการฝึกมาอย่างดี มีท่าทางที่สง่างามน่าเกรงขาม สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

 2. บุคลากรทุกนายได้ผ่านการตรวจสอบ มาอย่างดีแล้วในขั้นต้นจากหน่วยต้นสังกัด ว่าไม่เคย ก่ออาชญากรรม และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี ถึงจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน

 3. มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดย ทหารผู้มีประสบการณ์
  ด้านการ รปภ.

 4. ทีมงานผู้บริหารมีความชำนาญด้านการ รปภ.สถานที่ และการ รปภ.บุคคลสำคัญ เป็นอย่างดี

 5. มีการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างต่อเนื่อง

 6. ให้คำปรึกษาในการวางมาตรการ รปภ. โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับ
  ความต้องการของลูกค้า

 7. ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีทีมงานแก้ปัญหา
  ให้ท่านได้ทันที

 8. มีการให้บริการและสนับสนุนเพิ่มเติม ด้านการ รปภ.ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องมือตรวจวัตถุระเบิด เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือการจัดการจราจร และ อาวุธต่างๆ