อาคาร สถานที่

ดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่

เรามีทีมงานผู้บริหาร รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ในการดูแล อาคารสูง หมู่บ้าน สำนักงาน โรงงาน ห้างร้าน ศูนย์ราชการ ฯลฯ

เราขอยืนยันว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงาน การบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอว่า การบริการที่ดี ผู้ใช้บริการประทับใจ และไว้วางใจ คือหน้าที่ของเรา

รายละเอียดการให้บริการ มีดังต่อไปนี้
  1. การจัดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานที่
  2. เขตรั้ว และการจำกัดช่องทางเข้า/ออก
  3. การจัดส่งกำลังทดแทน กรณีจุดขาด ลากิจ ลาป่วย
  4. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
  5. การแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  6. มารยาทและหัวใจในการรักษาความปลอดภัย